Digital Hållbarhet

Tillsammans med vår partner Cybercom inleder vi hösten med ett inpirerande lunchseminarium.
Eventet är en del i vår satsning på acceleratorn Great Reach vi driver tillsammans med Bron Innovation med stöd av Tillväxtverket. Acceleratorn ska bland annat hjälpa företag att analysera sin digitala mognad för att med den som utgångspunkt utveckla sitt företag och därigenom skapa bättre digital förståelse och kunskap i företags ledning, styrelse och ägare. Allt med syfte att skapa mer affärer och fler arbetstillfällen, gärna genom att företagen skapar mer affärer utanför sin hemmamarknad. Där anser vi att digital hållbarhet är otroligt viktigt. Därför är vi glada att vi kan presentera detta event!